Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Total atelectasis of the right lung due to bronchogenic Carcinoma

Total atelectasis of the right lung due to bronchogenic carcinoma

Despite the emerging developments in the diagnosis and treatment of lung cancer in recent years, it is still the most lethal among all cancers. Atelectasis is a common condition with lung cancer. Central bronchogenic tumors often induce atelectasis due to endobronchial obstruction but less frequently due to compression of tumor or pleural effusion. The presented case describes case of a patient, who was repeatedly admitted to the Department of Pneumology and Phtiseology due to bronchogenic carcinoma with the future release of it´s complications including obstructive atelectasis of the right lung.

Are the case reports useful for you? Would you also require case reports from other clinical disciplines? Do you have any comments or suggestions for improvement? Please provide your feedback by filling out a short questionnaire.

 
autor: Ivana Trojová | odbor: Onkológia, radioterapia, Pneumológia | publikované: 23.12.2017 | posledné úpravy: 30.4.2018 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 8

 

Management of breast cancer
.. a case of female patient with ductal breast carcinoma. Are the case reports useful for you? Would you.. .. is the most frequently diagnosed life-threatening cancer in women and the leading cause of cancer.. .. and showed high-grade infiltrating ductal carcinoma, estrogen receptor (ER)-positive, progesterone.. .. that 2 years ago she had felt a small lump in her right breast; over the last 4 months the.. .. inked margin is required and >2 mm (for in situ disease) is preferred. Marking the tumour bed.. ..kľúčové slová: D05 Carcinoma in situ of.. ..kľúčové slová: Carcinoma in situ of.. ..kľúčové slová: Carcinoma in situ of.. ..kľúčové slová: Carcinoma in situ of.. ..kľúčové slová: carcinoma of breast, diagnostic,.. ..kľúčové slová: inoma of breast, diagnostic,.. .. Martina Vidová Uğurbaş, PhD., Lucia Sukovská Lakyová Att..

Anatomická pitva - brucho a panva
.. Ústavu anatómie. Sú určené študentom medicíny s cieľom ich oboznámenia s anatomickými št.. .. Janka Vecanová, PhD., Darina Kluchová, Jaroslav Majerník, Vladimír Medvec, Ga.. .. vzdelávacej siete MEFANET Pečeň in situ | 20.10.2017 46.89 MB používateľ vzdelávacej sie..

Manažment karcinómu prsníka
..inóm prsníka je najčastejším typom karcinómu posti.. .. ročná pacientka bola odoslaná na chirurgickú kliniku. Pacientka udávala, že pred dvomi rokmi si n.. ..kľúčové slová: D05 Carcinoma in situ.. ..kľúčové slová: Carcinoma in situ.. ..kľúčové slová: Carcinoma in situ.. ..kľúčové slová: Carcinoma in situ.. ..kľúčové slová: Carcinoma in situ prsu.. ..kľúčové slová: inóm prsníka, diagnostika, chirurgická li.. .. Martina Vidová Uğurbaş, PhD., Lucia Sukovská Lakyová Prí..

Cardiac tamponade due to cardiac metastases
.. tamponade is a clinical syndrome caused by the accumulation of fluid.. .. she was diagnosed with laryngeal squamous cell carcinoma 3 years ago and underwent total laryngectomy and.. .. female was brought to internal emergency department of University.. .. by a surgical approach, especially in some situations such as purulent pericarditis or in urgent.. .. Attachment Date Size Availability [?] Clinically sensitive [?] Licence Figure 1 -..

Multiple lung abscesses
.. abscesses are caused due to microbial infection when an area of infected lung becomes.. .. neoplastic lesions – excavating bronchial carcinoma, excavating tuberculosis, pulmonary vasculitis,.. .. to emergency department of University Hospital in Kosice mostly with abdominal main. Acute abdomen.. .. Attachment Date Size Availability [?] Clinically sensitive [?] Licence Figure 1 -..

Bazocelulárny karcinóm nosa s rekonštrukciou regionálnym transpozičným dvojitým lalokom
.. karcinóm (basal cell carcinoma - BCC) predstavuje v súčasnosti takmer 80% v.. .. karcinóm (basal cell carcinoma - BCC) predstavuje v .. .. žiareniu ani podobný výskyt ochorení v rodine. Prvotným vyšetrením bola dermatológom sup.. ..kľúčové slová: karcinóm, malígny nádor kože, miestny lal.. ..kľúčové slová: karcinóm, malígny nádor kože, miestny lal.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Obrázok 1 - B..

Tuboovariálna junkcia ako kľúčová štruktúra v prípade ovariálneho karcinómu
.. karcinóm ostáva aj naďalej z pohľadu pomeru incidencie a.. .. ako STIC (serous tubal intraepithelial carcinoma). V ďalšom procese sú štruktúry STIC impl.. .. pozadia karcinogenézy nádorových ochorení významne ovplyvňuje ma.. ..kľúčové slová: endometrium, ovariálny karcinóm, .. ..kľúčové slová: karcinóm, vajíčkovod, endometrium, en..

Atelektáza pravého pľúcneho krídla na podklade bronchogénneho karcinómu
.. pľúc v posledných rokoch patrí bronchogénny karcinóm k malignitám s najvyššou incidenciou a naj.. .. pľúc, tj. kategória non-small cell lung carcinoma (NSCLC) pri neprítomnosti klinických príznakov sv.. .. hemiparézou. Ischemická choroba dolných končatín Fontaine IIa. Návyková anamnéza: fajčiar &nd.. ..kľúčové slová: bronchogénny karcin.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Obrázok 1 - Vstupný R..