Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 3

Akútna myeloblastová leukémia

Akútna myeloblastová leukémia

Stručný prehľad akútnej myeloblastovej leukémie (AML). Tvorí až 80% akútnych leukémii u dospelých a 15-20% u detí. Výskyt AML stúpa s vekom. Na rozdiel od solídnych tumorov, ak. leukémie nevytvárajú nádorové ložisko, ale mikroskopicky sa zisťuje zastúpenie nádorových buniek (predovšetkým v kostnej dreni) a ich prítomnosť v krvnom obehu. V prezentácii je uvedená kazuistika 30-ročnej pacientky, u ktorej sme v januári 2016 diagnostikovali akútnu myeloblastovú leukémiu s podtypom M4.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Kinga Dedinská, Juliana Gabzdilová | sekcia: Prednášky | odbor: Hematológia | publikované: 19.12.2017 | posledné úpravy: 30.4.2018 | Creative Commons License

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom

Akútna lymfoblastová leukémia u pacientky s Ph pozitívnym chromozómom

Akútna lymfoblastová leukémia (ALL) je ochorenie, ktoré vzniká malígnou transformáciou kmeňovej hemopoetickej bunky. K vzniku malígneho klonu dochádza na rôznych stupňoch diferenciácie lymfoidných blastov, čo sa dá zistiť vyšetrením expresie membránových a cytoplazmatických antigénov na bunkách rôznych typov ALL. Proliferácia blastov sa vymyká fyziologickej regulácii, diferenciácia je zastavená na úrovni lymfoblastov. Časté chromozómové translokácie či iné aberácie vedú k aktivácii onkogénov v blízkosti génov pre gamaglobulíny alebo pre receptor T buniek (TCR ). ALL je ochorením kostnej drene, sekundárne býva infiltrovaná pečeň, slezina, lymfatické uzliny.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Kinga Dedinská, Juliana Gabzdilová | sekcia: Prednášky | odbor: Hematológia | publikované: 16.3.2018 | posledné úpravy: 15.5.2018 | Creative Commons License

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul

Akútna apendicitída a Meckelov divertikul

Apendicitída je jednou z najčastejších chirurgických diagnóz, pre ktorú bývajú pacienti hospitalizovaní pri náhlej príhode brušnej. Správne stanovenie diagnózy akútnej apendicítídy je dôležité ako prevencia vzniku komplikácií. Na druhej strane, rozhodnutie chirurga operovať v snahe predísť komplikáciám pri oneskorenej chirurgickej intervencii v prípade pozitívneho nálezu vedie v priemere v 10,5 % percentách k odstráneniu negatívneho apendixu.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
autor: Martina Vidová Uğurbaş, Lucia Sukovská Lakyová | odbor: Chirurgia, traumatológia, ortopédia | publikované: 13.11.2017 | posledné úpravy: 16.4.2018 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 4

 

Orálna mukozitída pri liečbe akútnej lymfoblastovej leukémie
.. a výplachoch repíkovým odvarom. Diskusia: Akútna lymfoblastová leukémia je najčastejšie malígne oc.. .. odvarom. Diskusia: Akútna lymfoblastová leukémia je najčastejšie malígne ochorenie v detskom ve.. ..kľúčové slová: C91.0 Akútna lymfoblastová leukémia, K12.1 Iné formy s.. ..kľúčové slová: Akútna lymfoblastová leukémia, K12.1 Iné formy st.. ..kľúčové slová: Akútna lymfoblastová leukémia, K12.1 Iné formy stomatitídy, K12.3 Zápal sl.. ..kľúčové slová: mukozitída, akútna lymfoblastová .. ..kľúčové slová: mukozitída, akútna lymfoblastová leukémia..

Infekčná endokarditída trikuspidálnej chlopne u intravenózneho narkomana
.. vysokú klinickú suspekciu na pľúcnu embolizáciu (akútna respiračná insuficiencia, sklon k hypotenzii, t.. ..kľúčové slová: Akútna a subakútna infekčná en..

Paraneoplastická pľúcna embólia s pľúcnym infarktom
.. - tachykardia s tachypnoe a hypotenziou • akútnau submasívnu PE – hemodynamicky .. .. anamnéza: Chronická lymfocytová leukémia, št. 0 (Rai), v sledovaní hematológa, tč. bez lie..

Infektológia vo video a audio prednáškach
.. utajenie MUDr. Ľubica Piesecká, PhD.   Akútna sarkoileitída v detskom veku MUDr. Anna Szabóová ..