Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

[|C|]RP [|C|]-Reaktvny Protein

CRP C-Reaktívny Protein

CRP – je dôležitý indikátor zápalu, ktorý spoľahlivo rozlíši baktériovú a vírusovú infekciu, deteguje chronický a systémový zápal. CRP je užitočný marker na monitorovanie aktivity chorobného procesu a ATB liečby.

 
autor: Ľudmila Podracká | sekcia: Prednášky | odbor: Pediatria, neonatológia | publikované: 25.7.2008 | posledné úpravy: 25.7.2008 | Creative Commons License
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 8

 

Náhla príhoda brušná - biliárny ileus
.. príhody brušnej, predstavuje iba 1 % všetkých prípadov obštrukcie čreva, a u pacientov st.. ..cientka, 64 ročná bola vyšetrená na chirurgickej am.. .. celkový bilirubín (42 mg/dl) a C reaktívny proteín (57 mg/ml). Zobrazovacie metódy: Na n.. .. celkový bilirubín (42 mg/dl) a C reaktívny proteín (57 mg/ml). Zobrazovacie metódy: Na natívnej .. ..kľúčové slová: ileus, chirurgická .. ..kľúčové slová: ileus, chirurgická .. .. Martina Vidová Uğurbaş, PhD., Lucia Sukovská Lakyová Prílohy: Príloha Dá..

Medical biochemistry
..chemistry has an irreplaceable role in study of.. .. offer lectures of medical biochemistry. Here described.. .. II  Aminoacids and Proteins  Metabolism of nucleotides .. ..kľúčové slová: chain, cytric acid cycle,.. .. Ing. Mária Mareková, CSc., Marek Stupák, Katarína Dubayová Attachments: .. .. MB faculty member – Protein biosynthesis | 7.3.2018 5.84 MB faculty..

Empyém hrudníka
.. kazuistika dokumentuje typický príklad pacienta s empyémom hrudníka prijatého .. .. ročný pacient s anamnézou artériovej hypertenzie v li.. .. výraznú eleváciu zápalovej aktivity (C-reaktívny proteín - CRP 287 mg/l), miernu hypoproteinémiu s.. .. výraznú eleváciu zápalovej aktivity (C-reaktívny proteín - CRP 287 mg/l), miernu hypoproteinémiu s .. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Obrázok 1 - Empyém hr..

Systemic lupus erythematosus with multiple organ complications
..c lupus erythematosus (SLE) is an autoimmune.. .. patient with SLE in treatment since 2009, with polyarthritis, polyserositis, acral.. .. target sign, small ascites). Severe nephrotic proteinuria (up to 27.96 g / 24 h) on the basis of lupus.. ..kľúčové slová: Systemic lupus.. ..kľúčové slová: c lupus erythematosus, corticosteroids,.. .. Katarína Demková Attachments: Attachment Date Size Availability..

Acute abdomen - gallstone ileus
.. ileus is an uncommon entity, which accounts for 1–4% of.. .. 64 years old woman was referred to emergency room due to abdominal colicky pain taking last.. .. Patient was without anaemia. C- reactive protein (57 mg/ml), total bilirubin (42 mg/dl) and.. ..kľúčové slová: ileus, surgical.. ..kľúčové slová: ileus, surgical.. .. Martina Vidová Uğurbaş, PhD., Lucia Sukovská Lakyová Attachments: Attachment ..

Thoracic empyema
..Case report presents patient with thoracic.. .. was admitted to Department of respiratory medicine and tuberculosis. Reason for admition was.. .. elevation of inflammatory markers (C- reactive protein- CRP 287 mg/l), mild hypoproteinaemia with.. ..kľúčové slová: effusion, thoracic empyema,.. .. Pavol Pobeha, PhD. Attachments: Attachment Date Size Availability..

Multiple lung abscesses
.. abscesses are caused due to microbial infection when.. .. homeless male patient presented to emergency department of University Hospital in Kosice.. .. tests demonstrated increased C-reactive protein (CRP = 184 mg/l), normal white cell count,.. ..kľúčové slová: Bronchopneumonia.. ..kľúčové slová: chopneumonia.. .. Ivana Trojová, PhD. Attachments: Attachment Date Size Availability..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
..Cieľom tejto štúdie bolo prehľadne prezentovať najn.. ..čšina publikovaných prác prezentuje pozitívny vpl.. .. z faktorov hojenia je hladina matrixových metaloproteináz (MMP), ktorých je v chronických ranách nad.. ..kľúčové slová: C terapia, hojenie.. .. Tomáš Toporcer, PhD., Jozef..