Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Chcete mať na portáli LF UPJŠ Vašu reklamu?

Portál LF UPJŠ Vám ponúka umiestenie Vašich reklamných bannerov na všetkých jeho hlavných stránkach. Ide o zobrazovanie reklamných bannerov vo formáte 468x60 px alebo 160x160 px. Podporované formáty bannerov sú SWF a GIF (eventuálne JPG).

V prípade, že máte záujem zverejniť Váš reklamný banner/reklamu na portáli LF UPJŠ, môžete sa informovať a taktiež dohodnúť si individuálne podmienky tu.