Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Chcete mať na portáli LF UPJŠ Vašu reklamu?

Portál LF UPJŠ Vám ponúka umiestenie Vašich reklamných bannerov na všetkých jeho hlavných stránkach. Ide o zobrazovanie reklamných bannerov vo formáte 468x60 px alebo 160x160 px. Podporované formáty bannerov sú SWF a GIF (eventuálne JPG).

V prípade, že máte záujem zverejniť Váš reklamný banner/reklamu na portáli LF UPJŠ, môžete sa informovať a taktiež dohodnúť si individuálne podmienky tu.