Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu
XNemáte požadované oprávnenie:
používateľ na príslušnej fakulte


Používateľské meno
(e-mail):
Heslo:


Pre používateľov siete MEFANET overených systémom federácií identít [ ? ]
MEFANET kód:

Nie ste zaregistrovaný?   Prosím preštudujte si registračné pokyny a vyplňte registračný formulár. Zabudli ste heslo?   Vyžiadajte tu

Meziuniverzitní síť MEFANET

Fakulta
město
Je
online
federativní
autentizace
(eduID.cz)
http://portal.mefanet.cz
Brána
YES  
LF MU
Brno
YES
YES
JLF UK v Martine
Martin
YES
NO
LF UK v Bratislave
Bratislava
YES
NO
UPJŠ LF v Košiciach
Košice
YES
NO
LF UP
Olomouc
YES
YES
1.LF UK
Praha
YES
YES
2.LF UK
Praha
YES
YES
LF UK Hr. Králové
Hradec Králové
YES
YES
LF UK Plzeň
Plzeň
YES
YES
LF Ostrava
Ostrava
NO
NO
FZO Prešov
Prešov
YES
NO
FZS ZČU
Plzeň
YES
YES
FZS UP
Pardubice
NO
YES

další informace o projektu MEFANET