Multimedia support in the education of clinical and health care disciplines :: Portal of Pavol Jozef Šafárik University in Košice Faculty of Medicine
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
MEFANET Project (MEdical FAculties Educational NETwork)

Pavol Jozef Šafárik University in Košice Faculty of Medicine
./hlavni/vyhledavani.php

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
SEARCHED IN TITLES: number of found contributions: 3

Chronic respiratory Failure due to Kyphoscoliosis

Chronic Respiratory Failure due to Kyphoscoliosis

Kyphoscoliosis is a well-recognized cause of respiratory failure. Kyphoscoliosis is a chronic disease, occurring in 2-3% of the general population, which leads to a distorted spinal curvature and chest wall deformity. As a consequence, respiratory function is impaired due to reduced chest wall compliance and restrictive lung function pattern arises. The development of noninvasive ventilation (NIV) has made it an accepted standard modality of care at the present time for patients with chronic respiratory failure caused by kyphoscoliosis. The presented case report describes a 49-year-old female with idiopathic kyphoscoliosis who developed chronic hypercapnic respiratory failure with the need of noninvasive ventilatory support.

Are the case reports useful for you? Would you also require case reports from other clinical disciplines? Do you have any comments or suggestions for improvement? Please provide your feedback by filling out a short questionnaire.

 
author: Ivana Trojová | discipline: Internal Medicine, Respiratory Medicine, Surgery, Traumatology and Orthopaedics | published on: 8.12.2017 | last modified on: 16.4.2018 | Creative Commons License

Nemocničný informačný systém

Nemocničný informačný systém

Aj keď je papierová zdravotná dokumentácia stále najrozšírenejším spôsobom zadávania informácií, ručne/strojom písané poznámky archivované na rôznych miestach výrazne sťažujú ich dostupnosť, napríklad na podporu výberu vhodných liečebných postupov alebo hodnotenia ich kvality. Elektronické evidovanie, archivovanie a poskytovanie informácií je na rozdiel od papierových foriem realizované pomocou informačných systémov, ktoré umožňujú jednoduché vyhľadávanie a aktualizovanie informácií o zdravotnom stave pacienta/pacientov. Výhody elektronickej evidencie údajov vyzdvihuje aj skutočnosť, že sú zaznamenávané v štruktúrovanej podobe, ktorá je rovnako ako aj v iných softvérových aplikáciách využívaná aj v nemocničných informačných systémoch.

 
author: Jaroslav Majerník | section: Lectures, Educational works | discipline: Medical Informatics and Information Science | published on: 17.9.2009 | last modified on: 15.9.2019 | Creative Commons License

Hospital information system

Hospital information system

Hospital information systems are designed with the aim to manage various clinical and patient health care related activities in more efficient way. In contrast to the paper based forms the administration tasks are realized in fully electronic way. This provides easy and fast access to the patient data, patient’s history of illness and treatment, allows monitoring of drug distribution, improves communication between physicians, reduces duplication of information entries, better financial management etc. Hospital Information systems also help in decision making procedures oriented on selection of proper treatment as well as on creation of health care policy.

 
author: Jaroslav Majerník | section: Lectures | discipline: Medical Informatics and Information Science | published on: 18.3.2011 | last modified on: 15.9.2019 | Creative Commons License
SEARCHED IN CONTRIBUTION FULLTEXT: number of found contributions: 56

Go to page: 1 2 3 4 5 6

Anatomy 2 for students of General Medicine
.. including thoracic wall, mediastinum, heart, respiratory system, abdominal wall, digestive system,.. .. thoracic wall, mediastinum, heart, respiratory system, abdominal wall, digestive system, peritoneum,.. .. blood supply. Auscultation of the valves. Respiratory system. Upper and lower respiratory tract,.. .. structures of thoracic and abdominal organs and systems. Thorax – borders. Thoracic wall. .. ..keywords: wall, mediastinum, heart, respiratory system, abdominal wall, digestive system,.. ..keywords: wall, mediastinum, heart, respiratory system, abdominal wall, digestive system, peritoneum,.. .. MB faculty member – Respiratory system | 7.3.2019 3.14 MB faculty.. .. MB faculty member – Respiratory system | 7.3.2019 3.14 MB faculty member – ..

Anatomy 1 for students of Dental Medicine
.. Presentations are completed with anatomy of respiratory, digestive, urinary, and genital systems. The.. .. introduction to human body systems from general point of view the lectures deal.. ..keywords: upper limb, lower limb, thorax, abdomen, pelvis, respiratory system, digestive system, urinary system,.. ..keywords: lower limb, thorax, abdomen, pelvis, respiratory system, digestive system, urinary system, genital.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Human body systems | 11.9.2017 2.91 MB faculty member – ..

Topics for practical lessons from Anatomy 2 for students of General Medicine
.. breast and mammary gland, mediastinum and heart, respiratory system, nasal cavity, nasopharynx.. .. gland, mediastinum and heart, respiratory system, nasal cavity, nasopharynx.. ..keywords: wall, diaphragm, breast, mediastinum, heart, respiratory system, nasal cavity, nasopharynx, abdominal.. ..keywords: breast, mediastinum, heart, respiratory system, nasal cavity, nasopharynx, abdominal wall,..

Home mechanical ventilation in a patient with Duchenne muscular dystrophy
.. of age. Myocardium is also frequently affected. Respiratory muscles impairment and other complications lead.. .. 20-year old student with DMD was examined in the respiratory department in order to assess development of.. ..keywords: Muscular dystrophy, J96.11 Chronic respiratory failure type II - hypercapnic, G47.31.. ..keywords: muscular dystrophy, respiratory failure, home mechanical..

Medical biochemistry for students of Dental Medicine
.. metabolism  Respiratory chain  Replication and.. ..  Chemical communications in living systems  Metabolism of simple.. ..keywords: respiratory chain, cytric acid cycle,.. .. member – Citric acid cycle and Respiratory chain | 25.10.2017 3.03 MB faculty..

Medical Biophysics for General Medicine
.. Medical application of ultrasound, Disperse system – classification and physical properties,.. .. MB faculty member – Biophysics of respiratory system | 17.5.2019 1.63 MB faculty.. .. member – Biophysics of respiratory system | 17.5.2019 1.63 MB faculty member – ..

Anatómia pre študentov Ošetrovateľstva
.. Ich cieľom je vysvetliť princíp stavby systémov a orgánov do takých detailov, aby získané ved.. .. o svaloch, Svaly ľudského tela Dýchací systém Tráviaci systém Srdcovocievny systém, Ly.. ..keywords: a svaly ľudského tela, anatómia orgánových systém.. .. MB registrovaný používateľ – Tráviaci systém | 24.10.2016 1.37 MB používateľ na príslušnej fak..

Medical biochemistry
..  Krebs cycle and Respiratory chain  Blood Biochemistry .. ..  Chemical communications in living systems  Metabolism of.. ..keywords: respiratory chain, cytric acid cycle,.. .. member – Citric acid cycle and Respiratory chain | 25.10.2017 3.03 MB faculty.. .. Chemical communication in living systems | 9.5.2017 1.89 MB faculty member – ..

Anatómia 1 pre študentov Verejného zdravotníctva
.. Ich cieľom je vysvetliť princíp stavby systémov a orgánov do takých detailov, aby získané ved.. .. o svaloch. Svaly ľudského tela. Tráviaci systém. Dýchací systém Močový systém. Ženský po.. ..keywords: a svaly ľudského tela, anatómia orgánových systém.. .. MB registrovaný používateľ – Tráviaci systém | 24.10.2016 1.37 MB používateľ na príslušnej fak..

Anatómia 1 pre študentov Fyzioterapie
.. odboru fyzioterapia tu nájdu prednášky opisujúce systémy a orgány ľudského tela na úrovni potrebnej pre š.. .. o svaloch. Svaly ľudského tela. Tráviaci systém. Dýchací systém Močový systém. Ženský po.. ..keywords: a svaly ľudského tela, anatómia orgánových systém.. .. MB registrovaný používateľ – Tráviaci systém | 24.10.2016 1.37 MB používateľ na príslušnej fak..