Multimedia support in the education of clinical and health care disciplines :: Portal of Pavol Jozef Šafárik University in Košice Faculty of Medicine
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
MEFANET Project (MEdical FAculties Educational NETwork)

Place for your advertisement
./hlavni/vyhledavani.php

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
SEARCHED IN TITLES: number of found contributions: 2

Hospital information system

Hospital information system

Hospital information systems are designed with the aim to manage various clinical and patient health care related activities in more efficient way. In contrast to the paper based forms the administration tasks are realized in fully electronic way. This provides easy and fast access to the patient data, patient’s history of illness and treatment, allows monitoring of drug distribution, improves communication between physicians, reduces duplication of information entries, better financial management etc. Hospital Information systems also help in decision making procedures oriented on selection of proper treatment as well as on creation of health care policy.

 
author: Jaroslav Majerník | section: Lectures | discipline: Medical Informatics and Information Science | published on: 18.3.2011 | last modified on: 15.9.2019 | Creative Commons License

Nemocničný informačný systém

Nemocničný informačný systém

Aj keď je papierová zdravotná dokumentácia stále najrozšírenejším spôsobom zadávania informácií, ručne/strojom písané poznámky archivované na rôznych miestach výrazne sťažujú ich dostupnosť, napríklad na podporu výberu vhodných liečebných postupov alebo hodnotenia ich kvality. Elektronické evidovanie, archivovanie a poskytovanie informácií je na rozdiel od papierových foriem realizované pomocou informačných systémov, ktoré umožňujú jednoduché vyhľadávanie a aktualizovanie informácií o zdravotnom stave pacienta/pacientov. Výhody elektronickej evidencie údajov vyzdvihuje aj skutočnosť, že sú zaznamenávané v štruktúrovanej podobe, ktorá je rovnako ako aj v iných softvérových aplikáciách využívaná aj v nemocničných informačných systémoch.

 
author: Jaroslav Majerník | section: Lectures, Educational works | discipline: Medical Informatics and Information Science | published on: 17.9.2009 | last modified on: 15.9.2019 | Creative Commons License
SEARCHED IN CONTRIBUTION FULLTEXT: number of found contributions: 59

Go to page: 1 2 3 4 5 6

Medical Informatics
.. informatics represents a science where the data, information and knowledge from the area of medicine and.. .. from the area of medicine and health care are systematically processed. Therefore, informatics itself.. ..keywords: eHealth, information system, information.. ..keywords: eHealth, information system, information.. .. [?] Clinically sensitive [?] Licence Course information | 15.9.2017 1.34 MB faculty member – ..

Evidence Based Medicine
.. students and its purpose is to provide them information how to systematically search a wide range of.. .. purpose is to provide them information how to systematically search a wide range of international.. .. offers information about Evidence-based.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Course information | 11.2.2018 784.73 KB registered..

Virtual Patient - Survey
.. prepared a survey. The survey tries to collect information about most preferred features of such systems.. .. the project’s activity is to establish a system to operate virtual patients. To do this,..

ABC of Informatics
.. of informatics and its background. The information systems and information technologies are widely.. .. informatics and its background. The information systems and information technologies are widely used in.. .. Data protection – basic principles of information..

Databases in MS Access
.. handling and evaluation of different types of information. Using a database one can store data about.. .. reports, macros, modules etc. The theoretical information and principles of these objects are summarized..

Medical Biophysics for Dental Medicine
.. students of Dental Medicine with the supporting information on lectured topics, which are dealing with the.. .. Medical application of ultrasound, Disperse system – classification and physical properties,..

Medical Biophysics for General Medicine
.. students of General Medicine with the supporting information on lectured topics. A lecture series is.. .. Medical application of ultrasound, Disperse system – classification and physical properties,.. .. member – Biophysics of respiratory system | 17.5.2019 1.63 MB faculty member – ..

Anatómia pre študentov Ošetrovateľstva
.. Ich cieľom je vysvetliť princíp stavby systémov a orgánov do takých detailov, aby získané ved.. .. o svaloch, Svaly ľudského tela Dýchací systém Tráviaci systém Srdcovocievny systém, Ly.. ..keywords: a svaly ľudského tela, anatómia orgánových systém.. .. MB registrovaný používateľ – Tráviaci systém | 24.10.2016 1.37 MB používateľ na príslušnej fak..

Anatómia 1 pre študentov Verejného zdravotníctva
.. Ich cieľom je vysvetliť princíp stavby systémov a orgánov do takých detailov, aby získané ved.. .. o svaloch. Svaly ľudského tela. Tráviaci systém. Dýchací systém Močový systém. Ženský po.. ..keywords: a svaly ľudského tela, anatómia orgánových systém.. .. MB registrovaný používateľ – Tráviaci systém | 24.10.2016 1.37 MB používateľ na príslušnej fak..

Anatómia 1 pre študentov Fyzioterapie
.. odboru fyzioterapia tu nájdu prednášky opisujúce systémy a orgány ľudského tela na úrovni potrebnej pre š.. .. o svaloch. Svaly ľudského tela. Tráviaci systém. Dýchací systém Močový systém. Ženský po.. ..keywords: a svaly ľudského tela, anatómia orgánových systém.. .. MB registrovaný používateľ – Tráviaci systém | 24.10.2016 1.37 MB používateľ na príslušnej fak..