Multimedia support in the education of clinical and health care disciplines :: Portal of Pavol Jozef Šafárik University in Košice Faculty of Medicine
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
MEFANET Project (MEdical FAculties Educational NETwork)

Place for your advertisement
./hlavni/vyhledavani.php

Search

Fulltext search


ENTER 1 OR MORE EXPRESSION:
TIP: When searching for more expressions, please use the wildcard character * to search for other forms of the expression. more on wildcard characters...
SEARCHED IN TITLES: number of found contributions: 1

Abscedujúca bronchopneumónia

Abscedujúca bronchopneumónia

Pľúcny absces je lokalizovaný hnisavý proces s nekrózou pľúcneho tkaniva (obrázok 1). Výskyt pľúcnych abscesov vzhľadom na dostupnosť účinnej antibiotickej (ATB) liečby v posledných rokoch klesá, na druhej strane sa zväčšuje riziková populácia polymorbídnych pacientov so zníženou imunitou. Kazuistika opisuje prípad abscedujúcej bronchopneumónie u 43-ročného pacienta.

Sú pre vás obrazové kazuistiky užitočné? Požadovali by ste obrazové kazuistiky aj z iných odborov? Máte nejaké pripomienky alebo návrhy na vylepšenie? Prosím, poskytnite nám váš názor vyplnením krátkeho dotazníka.

 
author: Ivana Trojová | discipline: Internal Medicine, Respiratory Medicine | published on: 25.11.2017 | last modified on: 16.4.2018 | Creative Commons License
SEARCHED IN CONTRIBUTION FULLTEXT: number of found contributions: 3

 

Parainfectious myocarditis
.. Bronchopneumonia l. sin. Therapy: Viral infections are the.. ..keywords: Myocarditis, J18.0.. ..keywords: Myocarditis, J18.0 Bronchopneumonia..

Parainfekčná myokarditída
.. v. s. parainfekčná Bronchopneumónia l. sin. Terapia: Myokarditídy sú n.. ..keywords: Myokarditída, J18.0.. ..keywords: Myokarditída, J18.0 Bronchopneumónia..

Multiple lung abscesses
..keywords: J18.0 Bronchopneumonia.. ..keywords: Bronchopneumonia.. ..keywords: Bronchopneumonia..