Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 4

 

Anatómia pre študentov Ošetrovateľstva
.. tu nájdu prednášky zaoberajúce sa základnou stavbou ľud.. .. cieľom je vysvetliť princíp stavby systémov a orgánov do takých detailov, aby získané vedomosti sl.. .. nervový systém, Autonómny nervový systém Zrakový orgán, Sluchový a polohový orgán Endokrinný sy.. ..ášky z predmetu Anatómia pre študentov Oš.. .. Autonómny nervový systém Zrakový orgán, Sluchový a polohový orgán Endokrinný systém, Kož.. .. systém, Autonómny nervový systém Zrakový orgán, Sluchový a polohový orgán Endokrinný systém, .. ..kľúčové slová: a, spojenia a svaly ľudského tela, anatómia or.. ..kľúčové slová: spojenia a svaly ľudského tela, anatómia orgánových .. .. KB používateľ na príslušnej fakulte – Zrakový orgán. Sluchový orgán | 6.12.2016 2.74 MB.. .. Dalibor Kolesár, PhD. Prílohy: Príloha D.. .. na príslušnej fakulte – Zrakový orgán. Sluchový orgán | 6.12.2016 2.74 MB používateľ na prí.. .. na príslušnej fakulte – Zrakový orgán. Sluchový orgán | 6.12.2016 2.74 MB používateľ na..

Anatómia 1 pre študentov Verejného zdravotníctva
.. tu nájdu prednášky zaoberajúce sa základnou stavbou ľud.. .. cieľom je vysvetliť princíp stavby systémov a orgánov do takých detailov, aby získané vedomosti sl.. .. (PNS). Autonómny nervový systém (ANS). 11. Zrakový orgán. Sluchový orgán. 12. Endokrinné žľa.. ..ášky z predmetu Anatómia 1 pre študentov Verejného .. .. nervový systém (ANS). 11. Zrakový orgán. Sluchový orgán. 12. Endokrinné ž.. .. Autonómny nervový systém (ANS). 11. Zrakový orgán. Sluchový orgán. 12. Endokrinné žľ.. ..kľúčové slová: a, spojenia a svaly ľudského tela, anatómia or.. ..kľúčové slová: spojenia a svaly ľudského tela, anatómia orgánových .. .. KB používateľ na príslušnej fakulte – Zrakový orgán. Sluchový orgán | 6.12.2016 2.74 MB.. .. Lenka Ihnatová, PhD., Dalibor Kolesár, Stanislav M.. .. na príslušnej fakulte – Zrakový orgán. Sluchový orgán | 6.12.2016 2.74 MB používateľ na prí.. .. na príslušnej fakulte – Zrakový orgán. Sluchový orgán | 6.12.2016 2.74 MB používateľ na..

Anatómia 1 pre študentov Fyzioterapie
.. odboru fyzioterapia tu nájdu prednášky opisujúce systémy a orgány .. .. tu nájdu prednášky opisujúce systémy a orgány ľudského tela na úrovni potrebnej pre študentov .. .. systém (PNS). Autonómny nervový systém (ANS) Zrakový orgán. Sluchový orgán. Endokrinné žľa.. ..ášky z predmetu Anatómia pre študentov Fy.. .. Autonómny nervový systém (ANS) Zrakový orgán. Sluchový orgán. Endokrinné ž.. .. (PNS). Autonómny nervový systém (ANS) Zrakový orgán. Sluchový orgán. Endokrinné žľ.. ..kľúčové slová: a, spojenia a svaly ľudského tela, anatómia or.. ..kľúčové slová: spojenia a svaly ľudského tela, anatómia orgánových .. .. KB používateľ na príslušnej fakulte – Zrakový orgán. Sluchový orgán | 6.12.2016 2.74 MB.. .. Lenka Ihnatová, PhD., Dalibor Kolesár, Stanislav M.. .. na príslušnej fakulte – Zrakový orgán. Sluchový orgán | 6.12.2016 2.74 MB používateľ na prí.. .. na príslušnej fakulte – Zrakový orgán. Sluchový orgán | 6.12.2016 2.74 MB používateľ na..

Anatómia 3 pre študentov Všeobecného lekárstva
..ášky sú venované študentom 2. ročníka štúdia všeobe.. .. nervového systému – CNS (miecha a mozog), orgány zraku a.. ..ášky z predmetu Anatómia 3 pre študentov Vš.. ..kľúčové slová: drenáž, inervácia, oblasti, CNS, miecha, mozog, zrakový a sluchový .. ..kľúčové slová: a, svaly, hlava, krk, artérie, vény, lymfatická dr.. ..kľúčové slová: oblasti, CNS, miecha, mozog, zrakový a sluchový.. ..kľúčové slová: oblasti, CNS, miecha, mozog, zrakový a sluchový orgán.. .. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD., Darina Kluchová, Silvia Rybárová, Jozef Mi.. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Orgány zraku a sluchu | 13.12.2016 2.32 MB používateľ n..