Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 2

 

Lekárska chémia
.. sústavy, voda 3. pH, tlmivé roztoky 4. Termodynamika, kinetika 5. Sacharidy 6. Lipidy 7. Nukleové .. ..kľúčové slová: sústavy, voda, roztoky, pH, tlmivé roztoky, termodynamika, kinetika, sacharidy, lipidy, nukleové kyseliny, .. .. KB používateľ na príslušnej fakulte – Termodynamika, kinetika | 1.11.2016 634.36 KB používateľ na pr..

Lekárska chémia pre študentov Zubného lekárstva
.. sústavy, voda 3. pH, tlmivé roztoky 4. Termodynamika, kinetika 5. Uhľovodíky 6. Deriváty uh.. .. KB používateľ na príslušnej fakulte – Termodynamika, kinetika | 1.11.2016 634.36 KB používateľ na pr..