Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 8

 

Návody na praktické cvičenia z Anatómie 2 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. bude stavba hrudníkovej steny, mediastinum a srdce, dýchací systém a ďa.. ..kľúčové slová: mediastinum, srdce, dýchací systém, brušná stena, brušná dutina, pan..

Anatómia 2 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. (anterius, medium, posterius). Bránica. 3. Srdce. 4. Dýchací systém - horné a dolné dýchacie cest.. ..kľúčové slová: mediastinum superius, mediastinum inferius, srdce, dýchací systém, pľúca, brušná stena, tráviaci sy.. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Srdce | 24.2.2017 2.19 MB používateľ na príslušnej faku..

Anatómia 1 pre študentov Verejného zdravotníctva
.. pohlavný systém. 7. Ženský pohlavný systém. 8. Srdce a tepny. Žily a lymfatický systém. 9. Nervový sy.. .. KB používateľ na príslušnej fakulte – Srdce, tepny, žily, miazgová sústava | 17.11.2016 2.04 ..

Anatómia 1 pre študentov Fyzioterapie
.. pohlavný systém. Ženský pohlavný systém. Srdce a tepny. Žily a lymfatický systém. Nervový sys.. .. KB používateľ na príslušnej fakulte – Srdce, tepny, žily, miazgová sústava | 17.11.2016 2.04 ..

Zvuky srdca
..kľúčové slová: srdce,..

Anatómia pre študentov Ošetrovateľstva
.. KB používateľ na príslušnej fakulte – Srdce, tepny, žily, miazgová sústava | 17.11.2016 2.04 ..

Anatómia 1 pre študentov Zubného lekárstva
.. Hrudník ako celok, stena hrudníka. 5. Srdce. Mediastinum. 6. Dýchací systém. 7. Ústna dut..

Infektológia vo video a audio prednáškach
.. u imunosuprimovaného pacienta po translpantaci srdceFrantišek Stejskal Problematika HIV infekcie v ..