Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 13

Ísť na stránku: 1 2

Anatómia pre študentov Ošetrovateľstva
.. tu nájdu prednášky zaoberajúce sa základnou stavbou ľud.. .. nájdu prednášky zaoberajúce sa základnou stavbou ľudského tela, ktoré sú určené pre bakalársky študijný pro.. .. zaoberajúce sa základnou stavbou ľudského tela, ktoré sú určené pre bakalársky študijný program .. .. o kostiach, Kostra ľudského tela Všeobecne o spojeniach kostí, Spojenia kostí Všeobecne o svaloch, S.. ..ášky z predmetu Anatómia pre študentov Oš.. .. kostí, Spojenia kostí Všeobecne o svaloch, Svaly ľudského tela Dýchací systém Tráviaci systé.. .. Úvod do anatómie, Všeobecne o kostiach, Kostra ľudského tela Všeobecne o spojeniach kostí, Spojenia k.. .. anatómie, Všeobecne o kostiach, Kostra ľudského tela Všeobecne o spojeniach kostí, Spojenia k.. ..kľúčové slová: spojenia a svaly ľudského tela, anatómia orgánových syst.. ..kľúčové slová: a, spojenia a svaly ľudského tela, anatómia or.. ..kľúčové slová: spojenia a svaly ľudského tela, anatómia orgánových syst.. ..kľúčové slová: spojenia a svaly ľudského tela, anatómia orgánových sy.. ..kľúčové slová: spojenia a svaly ľudského tela, anatómia orgánových sy.. .. používateľ – Všeobecne o spojeniach kostí a najdôležitejšie kĺb.. .. Dalibor Kolesár, PhD. Prílohy: Príloha D.. .. používateľ – Všeobecne o svaloch. Svaly ľudského tela. | 12.10.2016 3.08 MB registrovaný .. .. Všeobecne o svaloch. Svaly ľudského tela. | 12.10.2016 3.08 MB registrovaný .. .. Všeobecne o svaloch. Svaly ľudského tela. | 12.10.2016 3.08 MB registrovaný ..

Anatómia 1 pre študentov Verejného zdravotníctva
.. tu nájdu prednášky zaoberajúce sa základnou stavbou ľud.. .. nájdu prednášky zaoberajúce sa základnou stavbou ľudského tela, ktoré sú určené pre odbor verejné zdra.. .. zaoberajúce sa základnou stavbou ľudského tela, ktoré sú určené pre odbor verejné zdra.. .. a smery, všeobecne o kostiach. 2. Všeobecne o spojeniach kostí. Spojenia kostí. 3. Všeobecne o sv.. ..ášky z predmetu Anatómia 1 pre študentov Verejného .. .. kostí. Spojenia kostí. 3. Všeobecne o svaloch. Svaly ľudského tela. 4. Tráviaci systém. 5. Dýchací .. .. Spojenia kostí. 3. Všeobecne o svaloch. Svaly ľudského tela. 4. Tráviaci systém. 5. Dýchací sys.. .. kostí. 3. Všeobecne o svaloch. Svaly ľudského tela. 4. Tráviaci systém. 5. Dýchací systém 6. Moč.. ..kľúčové slová: spojenia a svaly ľudského tela, anatómia orgánových syst.. ..kľúčové slová: a, spojenia a svaly ľudského tela, anatómia or.. ..kľúčové slová: spojenia a svaly ľudského tela, anatómia orgánových syst.. ..kľúčové slová: spojenia a svaly ľudského tela, anatómia orgánových sy.. ..kľúčové slová: spojenia a svaly ľudského tela, anatómia orgánových sy.. .. používateľ – Všeobecne o spojeniach kostí a najdôležitejšie kĺb.. .. Lenka Ihnatová, PhD., Dalibor Kolesár, Stanislav M.. .. používateľ – Všeobecne o svaloch. Svaly ľudského tela. | 12.10.2016 3.08 MB registrovaný .. .. Všeobecne o svaloch. Svaly ľudského tela. | 12.10.2016 3.08 MB registrovaný .. .. Všeobecne o svaloch. Svaly ľudského tela. | 12.10.2016 3.08 MB registrovaný ..

Anatómia 1 pre študentov Fyzioterapie
.. odboru fyzioterapia tu nájdu prednášky opisujúce systémy a orgány .. .. tu nájdu prednášky opisujúce systémy a orgány ľudského tela na úrovni potrebnej pre študentov n.. .. prednášky opisujúce systémy a orgány ľudského tela na úrovni potrebnej pre študentov nelekárskych od.. .. a smery, všeobecne o kostiach. Všeobecne o spojeniach kostí. Spojenia kostí. Všeobecne o svaloch. .. ..ášky z predmetu Anatómia pre študentov Fy.. .. kostí. Spojenia kostí. Všeobecne o svaloch. Svaly ľudského tela. Tráviaci systém. Dýchací sys.. .. Spojenia kostí. Všeobecne o svaloch. Svaly ľudského tela. Tráviaci systém. Dýchací systém Mo.. .. kostí. Všeobecne o svaloch. Svaly ľudského tela. Tráviaci systém. Dýchací systém Močový .. ..kľúčové slová: spojenia a svaly ľudského tela, anatómia orgánových syst.. ..kľúčové slová: a, spojenia a svaly ľudského tela, anatómia or.. ..kľúčové slová: spojenia a svaly ľudského tela, anatómia orgánových syst.. ..kľúčové slová: spojenia a svaly ľudského tela, anatómia orgánových sy.. ..kľúčové slová: spojenia a svaly ľudského tela, anatómia orgánových sy.. .. používateľ – Všeobecne o spojeniach kostí a najdôležitejšie kĺb.. .. Lenka Ihnatová, PhD., Dalibor Kolesár, Stanislav M.. .. používateľ – Všeobecne o svaloch. Svaly ľudského tela. | 12.10.2016 3.08 MB registrovaný .. .. Všeobecne o svaloch. Svaly ľudského tela. | 12.10.2016 3.08 MB registrovaný .. .. Všeobecne o svaloch. Svaly ľudského tela. | 12.10.2016 3.08 MB registrovaný ..

Anatómia 2 pre študentov Fyzioterapie
..ášky pre odbor Fyzioterapia sú venované špeciálnej .. .. Etické princípy. Osová kostra a jej spojenia. Kosti hornej a dolnej končatiny. Spojenia .. ..Autori poskytujú podklady k štúdiu Anatómie 2 pre š.. .. Spojenia kostí hornej a dolnej končatiny. Svaly hornej končatiny - krvné zásobenie, venózna a.. ..kľúčové slová: pohybového systému, kosti, spojenia, svaly, cievy a.. ..kľúčové slová: anatómia pohybového systému, kosti, spojenia, sv.. ..kľúčové slová: pohybového systému, kosti, spojenia, svaly, cievy a.. .. sensitive [?] Licence Osová kostra a jej spojenia | 13.2.2017 1.45 MB používateľ na príslušnej faku.. .. MVDr. Květuše Lovásová, PhD., Dalibor Kolesár, Jana Vecanová At.. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Svaly hornej končatiny | 8.3.2017 3.04 MB používateľ na..

Anatómia 1 pre študentov Všeobecného lekárstva
..ácie predstavujú súbor prednášok určených pre štude.. .. hornej končatiny (HK). 2. Všeobecne o spojeniach kostí. Spojenia hornej končatiny. Všeobecne o s.. ..ášky z predmetu Anatómia 1 pre študentov Vš.. .. hornej končatiny. Všeobecne o svaloch. 3. Svaly hornej končetiny. 4. Všeobecne o cievnom s.. ..kľúčové slová: spojenia, svaly, horná končatina, dolná končatina, krvné z.. ..kľúčové slová: a, spojenia, svaly, horná končatina, dolná ko.. ..kľúčové slová: spojenia, svaly, horná končatina, dolná končatina, krvné záso.. .. na príslušnej fakulte – Všeobecne o spojeniach kostí. Spojenia hornej končatiny. Všeobecne o s.. .. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD., Jozef Mihalik, Silvia Rybárová, Janka V.. .. na príslušnej fakulte – Spojenia a svaly dolnej končatiny | 10.11.2016 2.62 MB používateľ ..

Anatómia 1 pre študentov Zubného lekárstva
..ácie predstavujú ucelený súbor prednášok z anat.. .. úvode do systémov ľudského tela zo všeobecného pohľadu sú prednášky venované čast.. .. úvode do systémov ľudského tela zo všeobecného pohľadu sú prednášky venov.. .. úvode do systémov ľudského tela zo všeobecného pohľadu sú prednášky venované čast.. ..kľúčové slová: anatómia, horná končatina, dolná končatina, hrud.. .. MUDr. Adriana Boleková, PhD., Květuše Lovásová, Darina Kl..

Anatomická pitva - dolná končatina
..Anatomická pitva dolnej končatiny obsahuje v.. .. ich oboznámenia s anatomickými štruktúrami ľudského tela ako aj rozšírenia možností ich prípravy na p.. .. oboznámenia s anatomickými štruktúrami ľudského tela ako aj rozšírenia možností ich prípravy na prak.. ..Autori poskytujú študentom videozáznamy pitiev do.. ..kľúčové slová: a, kosti, svaly, cievy, dolná .. ..kľúčové slová: kosti, svaly, cievy, dolná .. .. Janka Vecanová, PhD., Darina Kluchová, Jaroslav M..

Anatomická pitva - horná končatina
..Anatomická pitva hornej končatiny obsahuje v.. .. ich oboznámenia s anatomickými štruktúrami ľudského tela ako aj rozšírenia možností ich prípravy na p.. .. oboznámenia s anatomickými štruktúrami ľudského tela ako aj rozšírenia možností ich prípravy na prak.. ..Autori poskytujú študentom videozáznamy pitiev ho.. ..kľúčové slová: a, kosti, svaly, cievy, horná .. ..kľúčové slová: kosti, svaly, cievy, horná .. .. Janka Vecanová, PhD., Darina Kluchová, Jaroslav M..

Anatómia 3 pre študentov Všeobecného lekárstva
..ášky sú venované študentom 2. ročníka štúdia všeobe.. .. prednášky zaoberajúce sa hlavou a krkom (lebka, svaly, arteriálne zásobenie, venózna a lymfatická dre.. ..ášky z predmetu Anatómia 3 pre študentov Vš.. .. a neurocranium, priestory lebky. 2. Svaly hlavy a krku, arteriálne zásobenie hlavy a k.. ..kľúčové slová: a, svaly, hlava, krk, artérie, vény, lymfatická dr.. ..kľúčové slová: svaly, hlava, krk, artérie, vény, lymfatická drenáž, in.. .. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD., Darina Kluchová, Silvia Rybárová, Jozef Mi.. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Svaly hlavy a krku, arteriálne zásobenie hlavy a k..

Vybrané animácie z anatómie
.. animácií predstavuje ukážky výstupov 3D systému vir.. .. projekcie a možnosti využitia 3D modelu ľudského tela vo výučbe. Prezentované sú napríklad preh.. .. projekcie a možnosti využitia 3D modelu ľudského tela vo výučbe. Prezentované sú napríklad prehľad prie.. ..Autori poskytujú ukážky animácií 3D systému virtu.. ..kľúčové slová: ava, krk, cievy, horná končatina, dolná končatina, .. .. MUDr. Darina Kluchová, PhD., Jozef Mihalik, Silvia ..