Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 6

 

Anatómia 1 pre študentov Všeobecného lekárstva
..ácie predstavujú súbor prednášok určených pre štude.. .. významné oblasti DK. Panva – ohraničenie, rozmery a steny panvy... ..ášky z predmetu Anatómia 1 pre študentov Vš.. .. oblasti DK. Panva – ohraničenie, rozmery a steny panvy... .. DK. Panva – ohraničenie, rozmery a steny panvy... ..kľúčové slová: drenáž, topografia, panva, ohraničenie, rozmery a steny.. ..kľúčové slová: a, spojenia, svaly, horná končatina, dolná ko.. ..kľúčové slová: topografia, panva, ohraničenie, rozmery a steny.. ..kľúčové slová: topografia, panva, ohraničenie, rozmery a steny panvy.. .. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD., Jozef Mihalik, Silvia Rybárová, Janka V..

Anatómia 2 pre študentov Všeobecného lekárstva
..ácie predstavujú súbor prednášok určených pre štude.. ..ášky z predmetu Anatómia 2 pre študentov Vš.. .. lekárstva: 1. Hrudník ako celok, stavba steny hrudníka. 2. Mediastinum superius, mediastinum .. .. Mužské a ženské pohlavné orgány. 11. Uzávierka panvy. Krvné zásobeni, lymfatická drenáž a inervácia or.. ..kľúčové slová: bránica, mediastinum superius, mediastinum inferius,.. .. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD., Darina Kluchová, Janka Vecanová, Silvia R.. .. sensitive [?] Licence Stena hrudníka (stavba steny, krvné zásobenie a inervácia) | 24.2.2017 1.8 MB.. .. na príslušnej fakulte – Uzávierka panvy. Krvné zásobenie, lymfatická drenáž a iner..

Anatómia 2 pre študentov Fyzioterapie
..ášky pre odbor Fyzioterapia sú venované špeciálnej .. ..Autori poskytujú podklady k štúdiu Anatómie 2 pre š.. .. funkcia. Svaly trupu – svaly brucha a panvy - krvné zásobenie, venózna a lymfatická dre.. ..kľúčové slová: anatómia pohybového systému, kosti, spojenia, sv.. .. MVDr. Květuše Lovásová, PhD., Dalibor Kolesár, Jana Vecanová At.. .. na príslušnej fakulte – Svaly brucha a panvy | 25.4.2017 1.87 MB používateľ na príslušnej faku..

Návody na praktické cvičenia z Anatómie 2 pre študentov Všeobecného lekárstva
..ávody na praktické cvičenia z predmetu Anatómia 2 s.. .. semestra. Predstavená bude stavba hrudníkovej steny, mediastinum a srdce, dýchací systém a ďa.. ..Autorka poskytuje návody na praktické cvičenia k pr.. ..kľúčové slová: mediastinum, srdce, dýchací systém, brušná stena, bruš.. .. Janka Vecanová, PhD., Ingrid Hodorová Prílohy: P..

Subakútna apendicitída
..akútna apendicitída (periapendikulárny absces, ap.. ..a Ložisko vzniká kolikváciou zápalového peri.. .. omenta, mezenteriálnych lymfatických uzlín a steny céka, v strede ktorého je flegmonózne, alebo ga.. ..kľúčové slová: apendix, apendicitis.. .. Tomáš ..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. tejto štúdie bolo prehľadne prezentovať najnovšie informácie o po.. ..äčšina publikovaných prác prezentuje pozitívny vply.. .. pri liečbe rozsiahlych strát tkaniva brušnej steny, perinea a končatín [37], ako aj pri technike o.. ..kľúčové slová: AC terapia, hojenie.. .. Tomáš Toporcer, prof. MUDr. Jozef Radoňak, C..