Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Miesto pre Vašu reklamu

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 3

 

Anatómia 1 pre študentov Zubného lekárstva
.. končatina, dolná končatina, hrudník, brucho a panva. Súbor prednášok z končatín a trupu je doplnený a.. ..kľúčové slová: končatina, dolná končatina, hrudník, brucho, panva, dýchací systém, tráviaci systém, močový systém, ..

Anatómia 1 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. DK. 13. Klinicky významné oblasti DK. Panva – ohraničenie, rozmery a steny panvy. .. ..kľúčové slová: venózna a lymfatická drenáž, topografia, panva, ohraničenie, rozmery a steny ..

Návody na praktické cvičenia z Anatómie 2 pre študentov Všeobecného lekárstva
..kľúčové slová: dýchací systém, brušná stena, brušná dutina, panva..