Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 2

 

Princípy komunikácie medzi lekárom a pacientom
..kľúčové slová: verbálna komuniákácia, neverbálna komunikácia, pacienti so špecifickými p.. ..kľúčové slová: komuniákácia, neverbálna komunikácia, pacienti so špecifickými p.. ..kľúčové slová: neverbálna komunikácia, pacienti so špecifickými.. ..kľúčové slová: neverbálna komunikácia, pacienti so špecifickými potrebami..

Infektológia vo video a audio prednáškach
.. formou video a audio záznamov prednášok si kladú za cieľ poskytnúť možnosti získavania n.. .. Burdová   Sekcia IX - Ako a kedy majú pacienti používať antibiotiká? Dopad očkovania pneu.. .. liečbe klostrídiových infekcií čreva Laura Gombošová Užitočné "drobnosti", ktoré môžu..