Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 3

 

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia
.. textov, keďže sme presvedčení, že praktická laboratórna skúsenosť je nenahraditeľná a má stále svoj význa.. ..kľúčové slová: laboratórna technika, kyseliny, zásady, chemické reakcie, o.. ..kľúčové slová: technika, kyseliny, zásady, chemické reakcie, odmerná an..

Cytológia a všeobecná histológia
.. obsahuje tieto kapitoly: - Histologická technika - Cytológia - Epitelove tkanivo - Väzivo - C.. .. citlivé [?] Licencia Histologická technika | 15.10.2010 3.17 MB používateľ vzdelávacej sie..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. problematike publikované v odbornej literatúre. Technika a aplikácia Súčasťou VAC zariadenia je čierna po..