Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 2

 

Artériová hypertenzia u detí a adolescentov
.. je zameraná na definíciu normálneho krvného tlaku a hypertenzie, na metódy určovania krvného tl.. ..kľúčové slová: krvný tlak,.. ..kľúčové slová: krvný tlak,..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. prehľadne prezentovať najnovšie informácie o podtlakovom uzatváraní rán (VAC terapia), ako novej me.. .. výdaj, ejekčnú frakcia srdca a systolický krvný tlak. Záverom ich práce je, že aplikácia VAC ter.. .. publikovaných prác prezentuje pozitívny vplyv podtlakovej terapie na hojenie rán. Najnovšie práce po..