Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 5

 

Návody na praktické cvičenia z lekárskej biochémie pre študentov Všeobecného lekárstva
..kľúčové slová: priestor, minerálne látky, klinicko-biochemické vyšetrenia, biologický ..

Pôsobenie prachu na človeka a ochrana zdravia pred nepriaznivými účinkami prachu
.. zdravotnej prevencie sú popisované jednotlivé vyšetrenia vrámci funkčnej diagnostiky ochorení dýchacieho s..

Vyšetrovací postup u dieťaťa s proteinúriou
.. a typ proteinúrie a až potom indikovať cielené vyšetrenia, ktoré pomôžu zistiť vyvolávajúcu príčinu. Hlavno..

Lekárska biochémia
.. na príslušnej fakulte – Indikácia vyšetrenia a príprava pacienta na odber biologického m..

Lekárska biochémia pre študentov Zubného lekárstva