Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 5

 

Anatómia 1 pre študentov Zubného lekárstva
.. tela v poradí: horná končatina, dolná končatina, hrudník, brucho a panva. Súbor prednášok z končatín a tru.. ..kľúčové slová: horná končatina, dolná končatina, hrudník, brucho, panva, dýchací systém, tráviaci systém, ..

Anatómia 2 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. 2 pre študentov Všeobecného lekárstva: 1. Hrudník ako celok, stavba steny hrudníka. 2. .. ..kľúčové slová: hrudník, bránica, mediastinum superius, mediastinum .. .. [?] Clinically sensitive [?] Licence Stena hrudníka (stavba steny, krvné zásobenie a i..

Návody na praktické cvičenia z Anatómie 2 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. počas semestra. Predstavená bude stavba hrudníkovej steny, mediastinum a srdce, dýchací systém a .. ..kľúčové slová: hrudník, mediastinum, srdce, dýchací systém, brušná sten..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. aj na hojenie infikovaných rán, hojenie rán v hrudníkovej chirurgii i traumatológii, ako aj hojenie ..

Anatómia 2 pre študentov Fyzioterapie
.. inervácia, funkcia. Svaly trupu – svaly hrudníka a chrbta - krvné zásobenie, venózna a ly.. .. na príslušnej fakulte – Svaly trupu, hrudníka a chrbta | 12.4.2017 2.35 MB používateľ na pr..