Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 9

 

Anatómia 2 pre študentov Zubného lekárstva
..ácie predstavujú súbor prednášok určených pre štude.. .. anatómii a topografickej anatómii štruktúr hlavy a krku. Prezentované sú tu aj zmyslové orgány a e.. ..ácie predstavujú súbor prednášok určených pre štude.. .. a topografickej anatómii štruktúr hlavy a krku. Prezentované sú tu aj zmyslové orgány a end.. .. Štruktúry hlavy a krku – prehľad. Cievy a nervy hlavy a krku. Topografická anatómia h.. ..ášky z predmetu Anatómia 2 pre študentov odboru Zu.. .. Úvod do nervového systému. Miechové nervy. Inervácia hornej a dolnej končatiny. Rozdelenie .. .. Autonómny nervový systém – štruktúry hlavy a krku. Nervové dráhy. Štruktúry hlavy a kr.. ..ášky z predmetu Anatómia 2 pre študentov odboru Zu.. .. nervový systém – štruktúry hlavy a krku. Nervové dráhy. Štruktúry hlavy a krku &nd.. ..kľúčové slová: inervácia hornej a dolnej končatiny, svaly, cievy a nervy hlavy a krku, topografia hlavy a krku,.. ..kľúčové slová: systém, inervácia hornej a dolnej končatiny, svaly, cievy a .. ..kľúčové slová: hornej a dolnej končatiny, svaly, cievy a nervy hlavy a krku, topografia hlavy a krku, zmyslové .. ..kľúčové slová: hornej a dolnej končatiny, svaly, cievy a nervy hlavy a krku, topografia hlavy a krku, zmyslové .. ..kľúčové slová: systém, inervácia hornej a dolnej končatiny, svaly, cievy a .. ..kľúčové slová: a dolnej končatiny, svaly, cievy a nervy hlavy a krku, topografia hlavy a krku, zmyslové orgány, e.. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Cievy a nervy hlavy a krku | 6.4.2017 3.51.. .. MVDr. Květuše Lovásová, PhD., Ingrid Hodorová, Darina Kluchová, Ad.. .. Úvod do nervového systému. Miechové nervy. Inervácia hornej a dolnej končatiny. Rozdelenie .. .. Autonómny nervový systém. Štruktúry hlavy a krku. | 14.3.2017 6.52 MB používateľ na pr.. .. MVDr. Květuše Lovásová, PhD., Ingrid Hodorová, Darina Kluchová, Ad.. .. Autonómny nervový systém. Štruktúry hlavy a krku. | 14.3.2017 6.52 MB používateľ na príslušnej fak..

Vybrané animácie z anatómie
.. animácií predstavuje ukážky výstupov 3D systému vir.. .. externa, ako aj prehľad krvného zásobenia hlavy a krku z iných zdrojov. Popísané sú aj povrchové .. .. animácií predstavuje ukážky výstupov 3D systému vir.. .. ako aj prehľad krvného zásobenia hlavy a krku z iných zdrojov. Popísané sú aj povrchové a hlbo.. .. a multimediálnych edukačných diel". Cievy hlavy a krku [00:05:19]  Cievy hornej.. ..Autori poskytujú ukážky animácií 3D systému virtu.. ..  Cievy hornej končatiny [00:07:27]  Nervy hornej končatiny [00:07:59]   Cievy dolnej .. .. a multimediálnych edukačných diel". Cievy hlavy a krku [00:05:19]  Cievy hornej končatiny .. ..Autori poskytujú ukážky animácií 3D systému virtu.. .. edukačných diel". Cievy hlavy a krku [00:05:19]  Cievy hornej končatiny .. ..kľúčové slová: krk, cievy, horná končatina, dolná končatina, krvné záso.. ..kľúčové slová: ava, krk, cievy, horná končatina, dolná končatina, .. ..kľúčové slová: ava, krk, cievy, horná končatina, dolná končatina, .. .. MUDr. Darina Kluchová, PhD., Jozef Mihalik, Silvia .. .. MUDr. Darina Kluchová, PhD., Jozef Mihalik, Silvia ..

Anatómia 3 pre študentov Všeobecného lekárstva
..ášky sú venované študentom 2. ročníka štúdia všeobe.. .. venózna a lymfatická drenáž, inervácia hlavy a krku) ako aj prednášky z centrálneho nervového .. ..ášky sú venované študentom 2. ročníka štúdia všeobe.. .. venózna a lymfatická drenáž, inervácia hlavy a krku) ako aj prednášky z centrálneho nervového sys.. ..ášky z predmetu Anatómia 3 pre študentov Vš.. .. Inervácia hlavy a krku – hlavové nervy, plexus cervicalis. 5. Topografia a klinicky.. .. a neurocranium, priestory lebky. 2. Svaly hlavy a krku, arteriálne zásobenie hlavy a krku. 3. V.. ..ášky z predmetu Anatómia 3 pre študentov Vš.. .. neurocranium, priestory lebky. 2. Svaly hlavy a krku, arteriálne zásobenie hlavy a krku. 3. Venózna a.. ..kľúčové slová: a, svaly, hlava, krk, artérie, vény, lymfatická dr.. ..kľúčové slová: a, svaly, hlava, krk, artérie, vény, lymfatická dr.. .. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD., Darina Kluchová, Silvia Rybárová, Jozef Mi.. .. Inervácia hlavy a krku - hlavové nervy, plexus cervicalis | 13.10.2016 1.15.. .. na príslušnej fakulte – Svaly hlavy a krku, arteriálne zásobenie hlavy a k.. .. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD., Darina Kluchová, Silvia Rybárová, Jozef Mi.. .. na príslušnej fakulte – Svaly hlavy a krku, arteriálne zásobenie hlavy a k..

Selected animations from Anatomy
.. presented selection of animations is intended to the students of general.. .. presented selection of animations is intended to the students of general.. ..Authors offer examples of 3D virtual projection.. ..Authors offer examples of 3D virtual projection.. ..kľúčové slová: ad, neck, vessels, nerves, upper limb, lower.. ..kľúčové slová: ad, neck, vessels, nerves, upper limb, lower.. .. MUDr. Darina Kluchová, PhD., Jozef Mihalik, Silvia .. .. MUDr. Darina Kluchová, PhD., Jozef Mihalik, Silvia ..

Anatómia 2 pre študentov Fyzioterapie
..ášky pre odbor Fyzioterapia sú venované špeciálnej .. ..ášky pre odbor Fyzioterapia sú venované špeciálnej .. ..Autori poskytujú podklady k štúdiu Anatómie 2 pre š.. .. lymfatická drenáž, inervácia, funkcia. Svaly hlavy a krku - krvné zásobenie, venózna a ly.. ..Autori poskytujú podklady k štúdiu Anatómie 2 pre š.. .. drenáž, inervácia, funkcia. Svaly hlavy a krku - krvné zásobenie, venózna a lymfatická dre.. ..kľúčové slová: pohybového systému, kosti, spojenia, svaly, cievy a.. ..kľúčové slová: anatómia pohybového systému, kosti, spojenia, sv.. ..kľúčové slová: systému, kosti, spojenia, svaly, cievy a nervy.. ..kľúčové slová: anatómia pohybového systému, kosti, spojenia, sv.. .. MVDr. Květuše Lovásová, PhD., Dalibor Kolesár, Jana Vecanová At.. .. na príslušnej fakulte – Svaly hlavy a krku | 3.5.2017 2.45 MB používateľ na pr.. .. MVDr. Květuše Lovásová, PhD., Dalibor Kolesár, Jana Vecanová At.. .. na príslušnej fakulte – Svaly hlavy a krku | 3.5.2017 2.45 MB používateľ na príslušnej faku..

Anatomická pitva - dolná končatina
..Anatomická pitva dolnej končatiny obsahuje v.. ..Anatomická pitva dolnej končatiny obsahuje v.. ..Autori poskytujú študentom videozáznamy pitiev do.. ..Autori poskytujú študentom videozáznamy pitiev do.. ..kľúčové slová: kosti, svaly, cievy, dolná .. ..kľúčové slová: a, kosti, svaly, cievy, dolná .. ..kľúčové slová: a, kosti, svaly, cievy, dolná .. .. vzdelávacej siete MEFANET Plantapedis - cievy a nervy | 11.9.2017 17.52 MB používateľ vz.. .. Janka Vecanová, PhD., Darina Kluchová, Jaroslav M.. .. siete MEFANET Plantapedis - cievy a nervy | 11.9.2017 17.52 MB používateľ vzdelávacej sie.. .. Janka Vecanová, PhD., Darina Kluchová, Jaroslav M..

Anatómia 1 pre študentov Zubného lekárstva
..ácie predstavujú ucelený súbor prednášok z anat.. ..ácie predstavujú ucelený súbor prednášok z anat.. .. limbický a čuchový systém. 13. Komory, obaly a cievy CNS. Nervové .. .. úvode do systémov ľudského tela zo všeobecného pohľadu sú prednášky venované čast.. .. Mozgový kmeň, fossa rhomboidea. Hlavové nervy. 11. Cerebellum. Diencephalon. Bazálne .. .. úvode do systémov ľudského tela zo všeobecného pohľadu sú prednášky venované čast.. ..kľúčové slová: anatómia, horná končatina, dolná končatina, hrud.. ..kľúčové slová: anatómia, horná končatina, dolná končatina, hrud.. .. MUDr. Adriana Boleková, PhD., Květuše Lovásová, Darina Kl.. .. MUDr. Adriana Boleková, PhD., Květuše Lovásová, Darina Kl..

Anatomická pitva - horná končatina
..Anatomická pitva hornej končatiny obsahuje v.. ..Anatomická pitva hornej končatiny obsahuje v.. ..Autori poskytujú študentom videozáznamy pitiev ho.. ..Autori poskytujú študentom videozáznamy pitiev ho.. ..kľúčové slová: kosti, svaly, cievy, horná .. ..kľúčové slová: a, kosti, svaly, cievy, horná .. ..kľúčové slová: a, kosti, svaly, cievy, horná .. .. Janka Vecanová, PhD., Darina Kluchová, Jaroslav M.. .. Janka Vecanová, PhD., Darina Kluchová, Jaroslav M..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. tejto štúdie bolo prehľadne prezentovať najnovšie informácie o po.. .. tejto štúdie bolo prehľadne prezentovať najnovšie informácie o po.. ..äčšina publikovaných prác prezentuje pozitívny vply.. .. kozmetický efekt liečby infikovaných rán hlavy a krku [27]. Táto metóda je úspešne využívaná pri.. ..äčšina publikovaných prác prezentuje pozitívny vply.. .. kozmetický efekt liečby infikovaných rán hlavy a krku [27]. Táto metóda je úspešne využívaná pri liečbe.. ..kľúčové slová: AC terapia, hojenie.. ..kľúčové slová: AC terapia, hojenie.. .. Tomáš Toporcer, prof. MUDr. Jozef Radoňak, C.. .. Tomáš Toporcer, prof. MUDr. Jozef Radoňak, C..