Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 5

 

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia
.. od koncentrácie reagujúcich látok, posun chemickej rovnováhy, kontrolné otázky. Odmerná analýza .. .. etanolu s KMnO4 v roztoku rozličným pH, farebné reakcie fenolov, redukcia Fehlingovho činidla aldehydmi, .. ..kľúčové slová: technika, kyseliny, zásady, chemické reakcie, odmerná analýza, spektrofotometria, f.. ..kľúčové slová: technika, kyseliny, zásady, chemické reakcie, odmerná analýza, spektrofotometria, f..

Lekárska chémia pre študentov Zubného lekárstva
.. materiály 9. Štruktúra a biochemicky významné reakcie organických zlúčenín I 10. Heterocykly 11. Kov.. .. Štruktúra a biochemicky významné reakcie organických zlúčenín I | 14.11.2009 1.12 MB ..

Lekárska biochémia pre študentov Zubného lekárstva
..  Dýchací reťazec  Chemické komunikácie .. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Chemické komunikácie | 4.4.2016 909.22 KB používateľ na pr..

Lekárska biochémia
..  Citrátový cyklus  Chemické komunikácie .. .. MB používateľ na príslušnej fakulte – Chemické komunikácie | 28.4.2017 2.28 MB používateľ na prí..

Lekárska chémia v príkladoch a výpočtoch
.. Základom jej úspešného zvládnutia sú aj základné chemické výpočty, ktoré sú v nasledujúcom texte rozdelené .. .. stručné teoretické úvody a zahŕňajú výpočty z chemického vzorca, chemických rovníc a výpočty kon..