Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

MEFANET Journal

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 12

Ísť na stránku: 1 2

Anatómia 3 pre študentov Všeobecného lekárstva
.. z centrálneho nervového systému – CNS (miecha a mozog), orgány zraku a .. .. klinicky významné priestory krku. 7. Rozdelenie CNS, miecha, predĺžená miechy, pons. Dráhy mie.. ..kľúčové slová: vény, lymfatická drenáž, inervácia, oblasti, CNS, miecha, mozog, zrakový a sluchový o.. .. na príslušnej fakulte – Rozdelenie CNS, miecha, predĺžená miecha, pons, dráhy mie..

Anatomy 3 for students of General Medicine
.. nerve supply) and central nervous system – CNS (spinal cord and brain), eye and.. .. important regions of the neck. 7. Division of CNS, spinal cord. Medulla oblongata, pons, rhomboid.. ..kľúčové slová: veins and lymph drainage, innervation, regions, CNS, spinal cord, brain, eye,.. .. MB faculty member – Division of CNS, spinal cord | 2.11.2016 1.79 MB faculty..

Anatomy 2 for students of Dental Medicine
.. Nerves of upper and lower limbs. Division of CNS. Spinal cord. Brain stem, rhomboid fossa... .. Nerves of upper and lower limbs. Division of CNS. | 13.2.2017 2.12 MB faculty member – ..

Anatómia 1 pre študentov Verejného zdravotníctva
.. systém všeobecne. Centrálny nervový systém (CNS). 10. Periférny nervový systém (PNS). Autonómny .. .. systém všeobecne. Centrálny nervový systém (CNS) | 30.11.2016 1.14 MB používateľ na príslušnej fa..

Anatómia 1 pre študentov Fyzioterapie
.. systém všeobecne. Centrálny nervový systém (CNS). Periférny nervový systém (PNS). Autonómny ne.. .. systém všeobecne. Centrálny nervový systém (CNS) | 30.11.2016 1.14 MB používateľ na príslušnej fa..

Anatómia 2 pre študentov Zubného lekárstva
.. Inervácia hornej a dolnej končatiny. Rozdelenie CNS. Miecha. Mozgový kmeň, fossa rhomboidea. C.. .. Inervácia hornej a dolnej končatiny. Rozdelenie CNS. | 13.2.2017 2.18 MB používateľ na príslušnej fak..

Anatomy 1 for students of Dental Medicine
.. coverings, and vessels of CNS. Nerve..

Anatómia pre študentov Ošetrovateľstva
.. systém všeobecne. Centrálny nervový systém (CNS) | 30.11.2016 1.14 MB používateľ na príslušnej fa..

Anatómia 1 pre študentov Zubného lekárstva
.. a čuchový systém. 13. Komory, obaly a cievy CNS. Nervové dráhy. ..

Medical biochemistry for students of Dental Medicine
.. MB faculty member – CNS metabolism | 29.4.2013 2.63 MB faculty..