Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Lekárska biochémia

Lekárska biochémia

Predmet biochémia plní v medicínskom štúdiu nezastupiteľnú úlohu, ktorou je naučiť študentov vnímať životné pochody, ako aj chorobné procesy ako deje odohrávajúce sa na molekulovej úrovni. Na rozlíšenie patologických pochodov od normálnych je potrebné zvládnuť a pochopiť zmysel obrovského množstva chemických reakcií prebiehajúcich v bunke (bunkový metabolizmus). Osvojenie si týchto faktov je hlavným cieľom predmetu Lekárska biochémia, ktorého zvládnutie je dobrým základom pre štúdium patobiochémie, fyziológie a patofyziológie, ako aj ďalších odborných predmetov medicínskeho štúdia.


Autori sa vo svojich prednáškach venujú problematike lekárskej biochémie so zameraním na metabolizmus sacharidov, lipidov, bielkovín a nukleových kyselín. Ďalej sa venujú základom orgánovej a klinickej biochémie s možnosťou ich využitia pri diagnostike chorôb. Prednášaná problematika je rozdelená do nasledujúcich častí:

2. roč. VL – zimný semester 2. roč. VL – letný semester 
 Biochémia bunky  Metabolizmus aminokyselín I
 Sacharidy a lipidy  Metabolizmus aminokyselín II
 Aminokyseliny a proteíny  Metabolizmus nukleotidov
 Nukleové kyseliny a medicínsky významné látky  Intermediárny metabolizmus
 Enzýmy a ich úloha v metabolizme  Nukleové kyseliny, replikácia DNA, syntéza RNA
 Koenzýmy – štruktúra a funkcia  Proteosyntéza a expresia génov
 Dýchací reťazec  Biochémia krvi
 Citrátový cyklus  Chemické komunikácie
 Metabolizmus jednoduchých sacharidov  Pečeň a metabolizmus xenobiotík
 Metabolizmus polysacharidov  Biochémia obličiek
 Metabolizmus derivátov sacharidov a zložených sacharidov  Minerálne látky a stopové prvky
 Metabolizmus jednoduchých lipidov  Metabolizmus tvrdého tkaniva
 Metabolizmus zložených lipidov  Špecializované metabolické pochody
 Metabolizmus steroidov a lipoproteínov  Biochemické základy výživy
 Oxidačný stres  Klinická biochémia
   Acidobázická rovnováha

 

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Biochémia bunky Stiahnuť - Biochémia bunkyOtvoriť v novom okne - Biochémia bunky 20.9.2013 694.06 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
pdf Enzýmy 1 Stiahnuť - Enzýmy 1Otvoriť v novom okne - Enzýmy 1 21.10.2013 345.63 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
pdf Enzýmy 2 Stiahnuť - Enzýmy 2Otvoriť v novom okne - Enzýmy 2 21.10.2013 636.15 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
pdf Biologické oxidácie - dýchací reťazec Stiahnuť - Biologické oxidácie - dýchací reťazecOtvoriť v novom okne - Biologické oxidácie - dýchací reťazec 5.4.2016 1.18 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
pdf Citrátový cyklus Stiahnuť - Citrátový cyklusOtvoriť v novom okne - Citrátový cyklus 5.4.2016 910.52 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
pdf Metabolizmus aminokyselín I Stiahnuť - Metabolizmus aminokyselín IOtvoriť v novom okne - Metabolizmus aminokyselín I 11.2.2014 1.14 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
pdf Metabolizmus aminokyselín II Stiahnuť - Metabolizmus aminokyselín IIOtvoriť v novom okne - Metabolizmus aminokyselín II 11.2.2014 1.27 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
pdf Metabolizmus nukleotidov Stiahnuť - Metabolizmus nukleotidovOtvoriť v novom okne - Metabolizmus nukleotidov 18.2.2014 881.87 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
pdf Nukleové kyseliny a proteosyntéza Stiahnuť - Nukleové kyseliny a proteosyntézaOtvoriť v novom okne - Nukleové kyseliny a proteosyntéza 11.3.2014 3.3 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
pdf Proteosyntéza, Regulácia expresie génov Stiahnuť - Proteosyntéza, Regulácia expresie génovOtvoriť v novom okne - Proteosyntéza, Regulácia expresie génov 13.3.2014 1.63 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
pdf Biochémia krvi Stiahnuť - Biochémia krviOtvoriť v novom okne - Biochémia krvi 4.4.2016 1.24 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
pdf Biochémia pečene, Xenobiochémia Stiahnuť - Biochémia pečene, XenobiochémiaOtvoriť v novom okne - Biochémia pečene, Xenobiochémia 4.4.2016 1.98 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
pdf Chemické komunikácie Stiahnuť - Chemické komunikácieOtvoriť v novom okne - Chemické komunikácie 28.4.2017 2.28 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
pdf Metabolizmus minerálnych látok Stiahnuť - Metabolizmus minerálnych látokOtvoriť v novom okne - Metabolizmus minerálnych látok 18.4.2014 4.51 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
pdf Biochémia obličiek Stiahnuť - Biochémia obličiekOtvoriť v novom okne - Biochémia obličiek 2.5.2014 1.64 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
pdf Intermediárny metabolizmus Stiahnuť - Intermediárny metabolizmusOtvoriť v novom okne - Intermediárny metabolizmus 4.4.2016 1.42 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
pdf Acidobázická rovnováha Stiahnuť - Acidobázická rovnováhaOtvoriť v novom okne - Acidobázická rovnováha 14.5.2009 1.67 MB registrovaný používateľ Creative Commons License
pdf Vitamíny ako koenzýmy Stiahnuť - Vitamíny ako koenzýmyOtvoriť v novom okne - Vitamíny ako koenzýmy 13.10.2016 990.07 KB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
pdf Metabolizmus lipidov I Stiahnuť - Metabolizmus lipidov IOtvoriť v novom okne - Metabolizmus lipidov I 5.12.2016 1.57 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
pdf Metabolizmus lipidov II Stiahnuť - Metabolizmus lipidov IIOtvoriť v novom okne - Metabolizmus lipidov II 5.12.2016 5.26 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
pdf Výživa Stiahnuť - VýživaOtvoriť v novom okne - Výživa 9.5.2017 1.27 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License
pdf Indikácia vyšetrenia a príprava pacienta na odber biologického materiálu Stiahnuť - Indikácia vyšetrenia a príprava pacienta na odber biologického materiáluOtvoriť v novom okne - Indikácia vyšetrenia a príprava pacienta na odber biologického materiálu 11.5.2017 2.98 MB používateľ na príslušnej fakulte Creative Commons License

Kľúčové slová: acidobázická rovnováha, acidóza, alkalóza, lipidy, eikozanoidy, cholesterol, steroidné hormóny, triacylglycerol, sfingolipidy, mastné kyseliny, žlčové kyseliny, syntéza, biosyntéza


Creative Commons LicenseObsah článku podlieha licencii Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Mária Mareková, Marek Stupák, Vladimíra Tomečková, Jana Mašlanková, Peter Urban, Juraj Guzy | pracovisko: Ústav lekárskej a klinickej biochémie | publikované: 20.9.2013 | posledné úpravy: 11.5.2017
citácia: Mareková Mária, Marek Stupák, Vladimíra Tomečková, Jana Mašlanková, Peter Urban, Juraj Guzy: Lekárska biochémia. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach [online] 20.9.2013, posledná aktualizácia 11.5.2017 [cit. 2017-09-24] Dostupný z WWW: <http://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=164>. ISSN 1337-7000.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text:
 
 Pridať štítok:   Štítok odoslaný, ďakujeme